Phần mềm quản lý bán hàng| Phần mềm quản lý nhà hàng| Máy in

Số hỗ trợ kỹ thuật 24/24: 0944.772.111 | Số khiếu nại dịch vụ: 0944.773.111
ATO

Tin sản phẩm

Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin sản phẩm

Phần mềm tính tiền Smart.Net : Giới thiệu sơ bộ chức năng của Smart.Net
Phần mềm tính tiền cho siêu thị mang thương hiệu Smart.Net là sản phẩm phù hợp cho các mô hình sau: Quản lý tính tiền cho các shop thời trang, quản lý tính tiền cho các siêu thị mini, quản lý tính tiền cho các tiệm thuốc tây, quản lý tính tiền cho các cửa hàng tạp hóa, quản lý tính tiền cho hệ thống siêu thị đồng bộ dữ liệu và truyền tải qua internet. Sau đây là danh sách các chức năng của sản phẩm phần mềm Smart.Net Công ty ATO xin giới thiệu tới quý vị. Chúng tôi hy vọng với những tính năng trong phiên bản mới này sẽ phù hợp với mô hình kinh doanh của quý vị.....

BẢN MÔ TẢ CHỨC NĂNG "PHẦN MỀM TÍNH TIỀN" 

SẢN PHẨM S-MART.NET


Thông số kỹ thuật của SmartNet

Tác dụng của SmartNet đối với mỗi một thành phần sử dụng 

 Danh mục hệ thống

 • Thiết lập được hiển thị hay không hiển thị trường nào với từng (user)
 • Mỗi user có thể cấm xem và tác động đến trường dữ liệu nào đó trong danh mục.
 • Thiết lập được thông tin bắt buộc nhập hay không bắt buộc nhập
 • Thiết lập được kiểu dữ liệu và mặt nạ nhập liệu cho danh mục
 • Thiết lập được cơ chế lấy dữ liệu từ bảng khác(Trường hiển thị, trường lưu)
 • Thiết lập được cơ chế tìm kiếm ưu tiên trên một cột bất kỳ
 • Thiết lập được độ dài tối đa ký tự nhập vào cho từng trường
 • Cho phép đánh dấu xoá danh mục và có thể khôi phục lại được
 • Cho phép khoá một danh mục không cho người dung tác động (Danh mục hệ thống)
 • Trình bày đẹp và thẩm mỹ
 • Đơn giản dễ sử dụng và thao tác bàn phím có phím tắt rõ ràng   
 • Hệ thống danh mục  được tìm kiếm theo hai dạng
  • từ trái qua
  • trong toàn bộ câu

Quản lý Khách hàng

 • Quản lý thông tin cơ bản của khách hang và có thể thêm các thuộc tính quản lý khách hang trong danh mục
 • Thiết lập được tiền ra điểm số cho khách hàng ( ??? đồng / 1 điểm)
 • Lập báo cáo điểm số cho khách hàng
 • Thiết lập được cấp giá cho khách hàng với 2 phương pháp ( tự động và thủ công)
 • Tự động là quy định số điểm tự động tăng cấp ( ??? điểm/ 1 cấp) ứng với mỗ một cấp sẽ có mức chiết khấu tương ứng theo phần trăm.
 • Báo cáo được doanh số của khách hàng theo thời gian
 • Quản lý và cảnh báo được sinh nhật của khách hàng. Báo trước bao nhiêu ngày theo thiết lập
 • Quản lý được hạn mức nợ của khách hàng Cho phép bán quá hạn mức nợ hay không theo phân quyền.
 • Quản lý được thời gian nợ của khách hàng, ngày hẹn trả
 • Quản lý được công nợ của khách hàng
 • Cho phép thanh toán trên tổng hoặc thanh toán trên từng hoá đơn phát sinh.
 • Thiết lập chính sách giảm giá và chiết khấu cho khách hàng và nhóm khách hàng
 • Cho phép lập báo cáo lợi nhuận bán hàng đối với khách hàng đó ( với mục tiêu xác định khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận hay in lợi nhuận)
 • Thiết lập trả điểm cho khách hang bằng tiền hoặc bằng hàng hóa
 • Thiết lập được hệ thống thẻ VIP cho khách hang và thẻ VIP có giới hạn thời gian


Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp, thêm được thông tin và bỏ bớt thông tin
 • Quản lý được đơn đặt hàng với nhà cung cấp.
 • Quản lý được công nợ với nhà cung cấp
 • Quản lý được hạn thanh toán với nhà cung cấp
 • Quản lý được xuất nhập tồn với từng nhà cung cấp.
 • Lập được phiếu nhập kho từ lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng

 Quản lý thông tin hàng hoá

 • Quản lý được tình trạng xuất nhập tồn của từng kho hàng
 • Thiết lập được giới hạn tồn tối thiểu và tối đa cho hàng hoá trên từng kho (Chi nhánh)
 • Mỗi chi nhánh có một giới hạn tồn khác nhau. Và cảnh báo được ( Cảnh báo chỉ hiện lên đối với những người quản lý kho trong phân quyền không  hiện tất cả người dùng)
 • Có khả năng định nghĩa đơn vị tính và tiến hành nhập xuất được nhiều đơn vị tính
 • Định nghĩa gói hàng và tiến hành gói hàng để bán hoặc nhập xuất
 • Quản lý được hạn sử dụng của hàng hoá và cảnh báo hạn sử dụng.
 • Giá vốn của hàng hoá xác định ở từng kho lưu trữ ( chi nhánh)
 • Áp được giá bán cho từng chi nhánh
 • Đồng thời  chốt được giá vốn ở thời điểm. trên từng kho, từng chi nhánh

Thiết lập các chính sách khuyến mại, giảm giá trên hàng hóa

 • Thiết lập được hàng hóa giảm giá theo thời gian
 • Thiết lập được nhóm hàng hóa theo thời gian
 • Thiết lập mua hàng tặng hàng
 • Thiết lập tổng tiền hàng tặng hàng
 • Thiết lập mua hàng tặng tiền

Nhập mua hàng

 • Có thể nhập nhiều đơn vị tính
 • Có thể nhập theo lô
 • Có thể nhập hạn sử dụng
 • Có thể nhập theo gói sản phẩm
 • Có thể nhập chuyển nội bộ
 • Sau khi nhập tính giá vốn tại thời diểm nhập
 • Quản lý được thông tin VAT lúc nhập vào
 • Chuyển kho nội bộ có thể lấy từ phiếu nhập hàng, Và nhập hàng có thể lấy từ đơn đặt hàng
 • Đơn giản dễ sử dụng và trình bày đẹp
 • Nhập có hóa đơn tài chính hoặc không
 • Nhập theo đơn giá đã có VAT hoặc chưa VAT tự động chia ngược ra VAT khi có
 • In mã vạch trực tiếp được từ phiếu nhập hàng theo đúng số lượng của phiếu
 • Có khả năng in mã vạch các mặt hàng có hạn sử dụng trên mã vạch  có thêm thông tin hạn sử dụng để khi bán hàng trừ trực tiếp hàng có hạn sử dụng trong hệ thống cảnh báo.
 • Hệ thống phiếu nhập hàng có thể lấy trực tiếp được từ Excel, máy kiểm kho(Có cộng dồn), từ phiếu đặt hàng, bảng báo giá nhà cung cấp, từ hệ thống cảnh báo giới hạn tồn và báo cáo xuất nhập tồn
 • Cảnh báo được giá nhập hiện tại khi cao hơn giá bán hiện tại
 • Cập nhập giá nhập cuối cùng vào danh mục hàng hóa từ phiếu nhập hàng
 • Hiển thị được hàng tồn hiện tại trên kho đang nhập khi vừa chọn hàng
 • Hiện thị hàng hóa theo đúng nhà cung cấp vừa chọn
 • Hiển thị công nợ trước và sau khi phát sinh phiếu nhập hàng hiện tại
 • Có khả năng chuyển chi tiết hàng hóa của phiếu nhập sang toàn bộ các phiếu khác thuận tiện cho việc xuất bán ngay hoặc chuyển kho toàn bộ phiếu.
 • Hệ thống phím tắt theo chuẩn quy định có thuận tiện cho việc thao tác

 Hệ thống báo cáo liên quan đến phiếu nhập kho

 • Báo cáo chi tiết nhập hàng
 • Báo cáo tổng hợp nhập hàng
 • Báo cáo nhập hàng theo nhà cung cấp
 • Báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp
 • Báo cáo chi tiết công nợ Nhà CC
 • Bảng đối chiếu công nợ Nhà CC từ ngày đến ngày
 • Báo cáo tình hình công nợ theo hóa đơn
 • Cảnh báo hạn sử dụng có báo trước bao nhiêu ngày
 • Báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa
 • Báo cáo hàng vào tiền tồn kho
 • Báo cáo giới hạn tồn

Nhập hàng trả lại từ khách hàng

 •    Chọn giá theo phiếu khách hàng mang trả lại
 •    Giảm trừ công nợ khách hàng
 •    Hiện tồn khi chọn hàng hóa
 •    Hiện công nợ khi chọn khách hàng
 •    Báo cáo liên quan

Nhập chuyển nội bộ

-    Nhập tương ứng với phiếu xuất nội về cả về số lượng và giá
-    Báo cáo liên quan

Xuất Bán Lẻ

 • Có thể xuất cho khách hàng và áp dụng các chính sách khuyến mãi và chiết khấu đã được thiết lập
 • Có khả năng xuất theo nhiều đơn vị tính
 • Có khả năng xuất theo lô
 • Có khả năng xuất từ một phiếu nhập đi với giá khác (đối với hàng nhập về bán ngay)
 • Có khả năng quản lý VAT xuất ra
 • Tính luôn giá hoạch toán sau khi xuất
 • Hiện thị được hàng tồn sau khi chọn hàng
 • Bán hàng theo thiếp lập được xuất âm hay không được xuất âm
 • Thiết lập được hệ thống cảnh báo tặng thẻ thanh toán khi tổng tiền đến một ngưỡng giá trị
 • Xuất hàng được theo mã và hạn sử dụng để trừ hàng trực tiếp trong hệ thống cảnh báo
 • Cảnh báo nếu nợ  chọn khách hàng, và nợ không được vượt định mức nếu có giới hạn nợ
 • Thanh toán được hàng có mã vạch từ cân điện tử
 • Đẩy dữ liệu được ra màn hình hiển thị
 • Thiết lập hệ thống in (n) bản in một lần
 • Cảnh báo giá bán thấp hơn giá nhập
 • Thanh toán được bằng:

§  Thẻ tặng 100,200...

§  Thẻ ngân hàng

§  Thẻ khuyến mãi

§  Thẻ VIP

§  Ngoại tệ


Hệ thống phím tắt theo chuẩn quy định có thuận tiện cho việc thao tác

Hệ thống báo cáo doanh thu liên quan

 • Báo cáo doanh thu theo ngày, kho, khách hàng, nhóm hàng...
 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên thu ngân
 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên tư vấn bán hàng
 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên giao hàng
 • Báo cáo doanh thu theo hóa đơn
 • Báo cáo doanh thu theo khách hàng
 • Báo cáo doanh thu theo từng ngày
 • Báo cáo doanh thu theo từng tháng
 • Báo cáo doanh thu theo từng năm
 • Báo cáo doanh thu theo chương trình khuyến mãi
 • Báo cáo doanh thu thanh toán bằng tiền mặt và thẻ tặng
 • Báo cáo doanh thu thanh toán qua thẻ ngân hàng
 • Báo cáo doanh thu theo hệ thống thẻ VIP
 • Báo cáo hàng tặng
 • Báo cáo lợi nhuận kinh doanh trên từng mặt hàng
 • Báo cáo tình hình công nợ nhân viên

Xuất Bán Buôn

 • Có thể xuất cho khách hàng và áp dụng các chính sách khuyến mãi và chiết khấu đã được thiết lập
 • Có khả năng xuất theo nhiều đơn vị tính
 • Có khả năng xuất theo lô
 • Có khả năng xuất từ một phiếu nhập đi với giá khác (đối với hàng nhập về bán ngay)
 • Có khả năng quản lý VAT xuất ra
 • Tính luôn giá hoạch toán sau khi xuất
 • Hiện thị được hàng tồn sau khi chọn hàng
 • Bán hàng theo thiếp lập được xuất âm hay không được xuất âm
 • Thiết lập được hệ thống cảnh báo tặng thẻ thanh toán khi tổng tiền đến một ngưỡng giá trị
 • Xuất hàng được theo mã và hạn sử dụng để trừ hàng trực tiếp trong hệ thống cảnh báo
 • Cảnh báo giá bán thấp hơn giá nhập
 • Hệ thống phiếu bán buôn có thể lấy trực tiếp được từ Excel, máy kiểm kho(Có cộng dồn), từ phiếu đặt hàng của khách hàng, bảng chào giá, từ phiếu nhập kho
 • Bán hàng được theo cấp giá theo từng khách hàng
 • Khuyến mại được theo cấp cho từng khách hàng
 • Cảnh báo nếu nợ  chọn khách hàng, và nợ không được vượt định mức nếu có giới hạn nợ
 • Thanh toán được hàng có mã vạch từ cân điện tử
 • Thiết lập hệ thống in (n) bản in một lần
 • Hệ thống phím tắt theo chuẩn quy định có thuận tiện cho việc thao tác

Hệ thống báo cáo doanh thu liên quan

 • Báo cáo doanh thu theo ngày, kho, khách hàng, nhóm hàng...
 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên thu ngân
 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên tư vấn bán hàng
 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên giao hàng
 • Báo cáo doanh thu theo hóa đơn
 • Báo cáo doanh thu theo khách hàng
 • Báo cáo doanh thu theo từng ngày
 • Báo cáo doanh thu theo từng tháng
 • Báo cáo doanh thu theo từng năm
 • Báo cáo doanh thu theo chương trình khuyến mãi
 • Báo cáo doanh thu thanh toán bằng tiền mặt và thẻ tặng
 • Báo cáo doanh thu thanh toán qua thẻ ngân hàng
 • Báo cáo doanh thu theo hệ thống thẻ VIP
 • Báo cáo hàng tặng
 • Báo cáo tổng công nợ khách hàng
 • Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng
 • Bảng đối chiếu công nợ khách hàng
 • Báo cáo tình hình công nợ theo hóa đơn
 • Báo cáo lợi nhuận kinh doanh theo từng mặt hàng
 • Báo cáo tình hình công nợ nhân viên

 Xuất hàng

 • Xuất thanh lý (đừng dùng từ xuất huỷ)
 • Xuất theo giá vốn
 • Hệ thống xuất âm
 • Lý do xuất thanh lý(lý do cho từng mặt hàng)
 • Báo cáo liên quan

Xuất chuyển nội bộ

 • Xuất theo giá nhập, giá bán, giá vốn theo tùy chọn
 • Quản lý công nợ theo phiếu xuất chuyển nộ bộ
 • Hệ thống xuất âm
 • Báo cáo liên quan

Xuất trả lại nhà cung cấp

 • Xuất theo giá có bảng chọn giá các lần nhập theo nhà cung cấp
 • Hiện danh sách mặt hàng theo nhà cung cấp
 • Hệ thống xuất âm
 • Giảm trừ công nợ nhà cung cấp
 • Báo cáo liên quan

Tiện ích và tích hợp hệ thống phần cứng
 
Tiện ích

 • Vớt dữ liệu từ Excel
 • Xuất dữ liệu ra excel, word, pdf...
 • Cảnh báo hạn sử dụng
 • Cảnh báo sinh nhật khách hàng
 • Cảnh báo công nợ khách hàng
 • Cảnh báo giới hạn tồn

 
Tích hợp hệ thống phần cứng

 • Máy in mã vạch
  • Code128
  • Code39
  • EAN13
  • EAN8
 • Máy in hóa đơn
 • Máy kiểm kho
 • POS
 • PDA
 • Máy in thẻ nhựa
 • Hệ thống cân điện tử
 • Màn hình hiển thị
 • Đầu đọc mã vạch theo các cổng: USB, PS2, COM
 • Đầu đọc thẻ từ

 

Để biết thông tin và được tư vấn miễn phí xin liên hệ


Công ty Cổ phần Công nghệ ATOVăn phòng TP. Hà Nôi

Địa chỉ: Số 19 Ngõ 68 Quan Nhân, phường Trung Hòa,quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.7300.6077            Fax 043.5563015
Email: atoinfo@ato.com.vn          Hotline: 096.222.7777


Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 19/1 Chu Văn An, phường Tân Bình, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.7300.6077               Fax : 086.2693693
Email: hcm@ato.com.vn                Hotline: 0968 888 881


Website: http://ato.com.vn  Email: atoinfo@ato.com.vn – kythuat@ato.com.vn
Hotline: 1900.6077 – 1800.6077

    Bookmark and Share
Hỗ trợ

Tp.Hà Nội         024 7300 6077
Tp.Hồ Chí Minh   028 7300 6077 
Tư vấn phần mềm

Tư vấn thiết bị

Mr. Huỳnh - ext: 101
0942 85 80 88
Ms Hương Giang- ext: 203
0928 58 88 18
Tư vấn thiết bị

Tư vấn phần mềm

Mr. Chuyên - ext: 802
0928 58 08 08
Ms Ngọc Hòa- ext: 801
0928 58 58 08